Fysiotherapie valt onder de eerstelijns zorg. Dit is de zorg waar u zonder verwijzing naar toe kunt. Als innoverende fysiotherapiepraktijk vinden wij het belangrijk om samen te werken met andere zorgaanbieders.

Fysiotherapie De Lindehoeve maakt daarom actief deel uit van het GEZ Centrum Voorschoten (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg). Samen bieden wij zorg aan circa 14.000 cliënten. Deze samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg maakt deel uit van Rijncoepel. Dit is een samenwerkingsorganisatie van eerstelijns professionals die staan voor ketenzorg. De kracht ligt in een multidisciplinaire benadering en samenwerking binnen de eerste lijn.

De samenwerking in het GEZ Centrum Voorschoten bestaat in eerste instantie uit het vaststellen van behandelprotocollen. Voor steeds meer ziektebeelden of gezondheidsproblemen is per discipline een concreet stappenplan vastgesteld met bijbehorende acties. Op deze manier is een compleet zorgplan voor iedere cliënt verankerd. Dit innoverend systeem zal in de toekomst steeds meer positieve resultaten opleveren.

Ook de inhoudelijke samenwerking van huisartsen, praktijk ondersteuners van huisartsen, apothekers, logopedisten, fysiotherapeuten en diëtistes is steeds intensiever. In de toekomst zal er verder samengewerkt worden met andere disciplines waaronder psychologen en de wijkverpleging. In het Gezondheidscentrum De Lindehoeve zijn diverse disciplines op meerdere vlakken samenwerkingsverbanden aangegaan.