U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hoeft dus niet langs de huisarts om een verwijzing te vragen.

Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor uw vergoeding van fysiotherapie. Check van te voren de vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Indien uw verzekeraar deze niet of slechts gedeeltelijk vergoed kunt u onze prijzen inzien / opvragen aan de balie. In dit geval factureren we de behandeling aan u en dient u binnen 30 dagen deze rekening te voldoen.

Check hier de eventuele incassoprocedure bij niet of niet tijdig betalen.

Een actueel overzicht van onze prijzen is te vinden bij de balie.