Informatie

Regels

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Bij het eerste bezoek aan de praktijk graag uw identiteitsbewijs en de eventuele verwijsbrief meenemen.

Wij verzoeken u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen.

Afmelden/afspraak wijzigen

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan dient dit uiterlijk 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Let op: niet, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief

Zorgverzekering

Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars. De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor uw persoonlijke vergoeding van fysiotherapie. Check dus van te voren wat de vergoeding vanuit uw zorgverzekering is.

Declaraties

Indien uw verzekeraar deze niet of slechts gedeeltelijk vergoed, factureren wij maandelijks de behandeling aan u en dient u binnen 30 dagen de rekening te voldoen.

Bij het niet of niet tijdig betalen hanteren wij de wettelijke incassoprocedure.

Tarieven

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Daardoor worden alle declaraties direct via uw zorgverzekeraar afgehandeld als uw therapie door uw zorgverzekeraar gedekt wordt.

Indien u niet of niet genoeg verzekerd bent voor fysiotherapeutische zorg gelden de volgende tarieven:

 

Klachten

De praktijk levert al jaren hoogwaardige kwaliteit en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie. We zetten ons in voor tevreden patiƫnten en gemotiveerde zorgverleners. Daarvoor werkt de praktijk nauw samen met SWV VoorZorg.

Mocht u desondanks toch een klacht hebben dan ontvangen wij graag uw feedback. We wijzen u verder op de klachtenregeling van Rijncoepel. Hiervoor is een folder met uitleg beschikbaar aan de balie van onze praktijk.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken bij een fysiotherapiepraktijk heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.